Teresa Torné

Mestra i psicopedagoga

Coordinadora TIC Esc Gual Villalbí

TARRAGONA

Formadora/assessora TIC/TAC

Telf. 661230629

Twitter: @mtorne8

Blog: http://aettp.blogspot.com/

E-mail: mtorne8@gmail. com